Wpływ relacji z rodzicami na zachowania ryzykowne u młodzieży