Ojcowska Kampania Społeczna

Projekt zakłada przeprowadzenie kampanii społecznej, której celem jest: zwiększenie świadomości ojców na temat znaczenia roli ojca w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom u młodzieży. Chcielibyśmy uświadomić, że dobra jakościowo relacja z dzieckiem wpływa na jego bezpieczeństwo w przyszłości, będzie potrafiło podjąć bezpieczniejsze dla siebie decyzje.

Kampania przemyślana jest tak, aby łączyła w sobie dwa elementy.  Chcemy powiedzieć o tym, że ojciec ma moc chronić swoje dziecko poprzez własny autorytet. Warto, a nawet trzeba też znać zagrożenia z jakimi współcześnie mierzą się ojcowie i dzieci, a sposoby radzenia sobie z nimi, to drugi element kampanii.

Podstawą naszego przekazu, będą wykonane we wrześniu badania społeczne na terenie województwa pomorskiego, badające poziom świadomości tego aspektu ojcostwa. Raport z badań dostępny będzie na stronie projektu www.wplywojca.pl.

Podczas kampanii odbędzie się sympozjum na temat ojcostwa, podczas którego wysłuchamy kilku paneli dyskusyjnych oraz będzie można wziąć czynny udział w debacie z naszymi gośćmi. Sympozjum odbędzie się 20.11.2021 r. w Gdańsku, obowiązywać będzie wcześniejsza rejestracja poprzez stronę internetową. Wydarzenie będzie transmitowane online.

W roku 2022 zaprosimy chętnych ojców na cykl szkoleń i warsztatów, podczas których chętni ojcowie będą mogli zdobyć wiedzę i umiejętności jak wspierać i budować bezpieczną, pełną zaufania relację z dzieckiem oraz z jakimi uzależnieniami i zachowaniami ryzykownymi mierzy się dzisiejsza młodzież. Na tę część kampanii będzie można zapisywać się na stronie internetowej projektu, od września do końca tego roku. Termin warsztatów to luty-czerwiec 2022.

Zmiana społeczna jaką chcemy osiągnąć poprzez nasz projekt to zwiększenie świadomości wśród mężczyzn o ich roli w przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym i uzależnieniom.

Zadanie planujemy realizować na terenie miasta Trójmiasta, a także powiatów Wejherowskiego, Kartuskiego i Gdańskiego. Kampania w sferze medialnej będzie miała zasięg ogólnopolski.

Działania promocyjne w ramach kampanii rozpoczną się 28.10.2021r. Strona internetowa projektu, na której udostępniane będą wszystkie bieżące informacje
i aktualności będzie dostępna od 01.10.2021 r.: www.wplywojca.pl

Na początku września zostaną ogłoszeni wszyscy partnerzy i patroni projektu.

Realizatorem projektu jest Fundacja Gladius Gloriae. Fundacja działa głównie na terenie województwa pomorskiego. Początki jej działań silnie wiążą się z Bractwem św. Pawła. Fundacja jest kontynuatorem działalności tego podmiotu, skupiającego mężczyzn pragnących szerzyć wartości patriotyczne oraz prorodzinne. W ramach strategii, Fundacja skupia się na propagowaniu tych wartości wśród mężczyzn dążących do rozwoju własnego i chcących być dla innych.

 

Zapraszamy do kontaktu

info@gladiusgloriae.pl

www.gladiusgloriae.pl

Projekt realizowany jest dzięki dofinansowaniu Narodowego Instytutu Wolności Program NOWEFIO 2021-2023.

CZEMU REALIZUJEMY TAKIE PROJEKTY?

Poznaj wartości, którymi się kierujemy

Kiedy zastanawiamy się, jakie działania podjąć w nadchodzącym roku, zawsze bierzemy pod uwagę lokalną historię, dni, które są szczególną pamięcią historii. Szukamy inspiracji w ludziach, którzy z determinacją szukali prawdy. Patriotyzm – na dziś – jest dla nas ważny.
Od początku naszej działalności współpracujemy z mężczyznami, staramy się ich aktywizować. Po co? Ponieważ wierzymy, że mężczyzna może być liderem w swojej rodzinie i w swoim otoczeniu. Może kreować otaczające go środowisko. Może działać.
Współpracując z mężczyznami i chcąc, aby był liderem we własnym środowisku nie sposób nie wspierać całej rodziny. Działamy tak, aby aktywizując jedną sferę rodziny działać holistycznie na całą, patrząc na tę komórkę społeczną jako na sieć wzajemnych powiązań.
Dobrze funkcjonująca rodzina koresponduje ze swoim otoczeniem – tworząc lub wspierając to, co dzieje się lokalnie wokół niej. Dostrzegając wartość takich działań, chcemy pobudzać najbliższe nam otoczenie, aby aktywnie włączało się później w najważniejsze chwile dla całej Polski.
Aktywność naszej Fundacji koncentruje się więc na szeroko pojętej działalności społecznej, akcentując jej ośrodki takie jak: mężczyzna, rodzina i lokalne społeczeństwo, starając się też pokazać, że warto myśleć czym współcześnie jest patriotyzm.
STRATEGIA ROZWOJU

Nasza wieloletnia działalność doprowadziła nas do momentu, w którym podjęliśmy analizę struktury naszej organizacji i wyznaczyliśmy kolejne etapy naszego rozwoju. W tym celu przeprowadziliśmy liczne rozmowy w gronie najbliższych współpracowników Fundacji, przeanalizowaliśmy dane z GUS dotyczące Organizacji Pożytku Publicznego, skupiając się na wartościach dotyczących fundacji. Przeprowadziliśmy też ankiety wśród wolontariuszy, współpracowników i sponsorów Fundacji. Rozpoczynamy nowy etap rozwoju naszej organizacji.

Świadomy rozwój mężczyzn

Podstawową naszej działalności jest budowanie wspólnoty mężczyzn świadomych swoich braków i pragnących się rozwijać. Podstawową platformą rozwoju indywidualnego mężczyzn jest Bractwo świętego Pawła. Formacja mężczyzn w archidiecezji gdańskiej.

POZNAJ BRACTWO