Nocne Misterium Krzyża

Nocne Misterium Krzyża jest wspomnieniem męki Jezusa, czuwaniem, pokutą, ofiarowaniem siebie, adoracją, oczekiwaniem. Korzeniami sięga średniowiecza i organizowanych w Andaluzji tradycyjnych procesji w ramach obchodów Semana Santa (Wielkiego Tygodnia). Uroczyste procesje prowadzą członkowie bractw kościelnych (Hermandades), którzy, jako ubrani w specjalne stroje pokutnicy (Nazarenos), niosą krzyże, figury świętych, platformy ze scenami męki, świece. Charakterystycznym elementem stroju pokutników jest spiczasty kaptur. Jego stożkowaty kształt skierowany ku niebu, wskazuje miejsce zbawienia, do którego winien dążyć każdy chrześcijanin.

W Gdańsku Nocne Misterium Krzyża organizowane jest przez Bractwo Świętego Pawła. Na Bastionie Św. Gertrudy, niczym na Golgocie, co roku staje sześciometrowy krzyż. Misterium rozpoczyna się modlitwą i śpiewem tradycyjnych pieśni wielkopostnych, pasyjnych i lamentacyjnych. Po nich, już w ciszy, przerywanej jedynie dźwiękami bębnów i kołatek, pokutnicy poniosą krzyż ulicami miasta. Pochód, przy świetle pochodni, świec i lampionów, przejdzie obok kościołów św. Trójcy, św. Piotra i Pawła, Niepokalanego Poczęcia NMP oraz św. Barbary, by dotrzeć ostatecznie do bazyliki Mariackiej. W tym i w zeszłym roku wydarzenie z przyczyn pandemii nie odbyło się.

CZEMU REALIZUJEMY TAKIE PROJEKTY?

Poznaj wartości, którymi się kierujemy

Kiedy zastanawiamy się, jakie działania podjąć w nadchodzącym roku, zawsze bierzemy pod uwagę lokalną historię, dni, które są szczególną pamięcią historii. Szukamy inspiracji w ludziach, którzy z determinacją szukali prawdy. Patriotyzm – na dziś – jest dla nas ważny.
Od początku naszej działalności współpracujemy z mężczyznami, staramy się ich aktywizować. Po co? Ponieważ wierzymy, że mężczyzna może być liderem w swojej rodzinie i w swoim otoczeniu. Może kreować otaczające go środowisko. Może działać.
Współpracując z mężczyznami i chcąc, aby był liderem we własnym środowisku nie sposób nie wspierać całej rodziny. Działamy tak, aby aktywizując jedną sferę rodziny działać holistycznie na całą, patrząc na tę komórkę społeczną jako na sieć wzajemnych powiązań.
Dobrze funkcjonująca rodzina koresponduje ze swoim otoczeniem – tworząc lub wspierając to, co dzieje się lokalnie wokół niej. Dostrzegając wartość takich działań, chcemy pobudzać najbliższe nam otoczenie, aby aktywnie włączało się później w najważniejsze chwile dla całej Polski.
Aktywność naszej Fundacji koncentruje się więc na szeroko pojętej działalności społecznej, akcentując jej ośrodki takie jak: mężczyzna, rodzina i lokalne społeczeństwo, starając się też pokazać, że warto myśleć czym współcześnie jest patriotyzm.
STRATEGIA ROZWOJU

Nasza wieloletnia działalność doprowadziła nas do momentu, w którym podjęliśmy analizę struktury naszej organizacji i wyznaczyliśmy kolejne etapy naszego rozwoju. W tym celu przeprowadziliśmy liczne rozmowy w gronie najbliższych współpracowników Fundacji, przeanalizowaliśmy dane z GUS dotyczące Organizacji Pożytku Publicznego, skupiając się na wartościach dotyczących fundacji. Przeprowadziliśmy też ankiety wśród wolontariuszy, współpracowników i sponsorów Fundacji. Rozpoczynamy nowy etap rozwoju naszej organizacji.

Świadomy rozwój mężczyzn

Podstawową naszej działalności jest budowanie wspólnoty mężczyzn świadomych swoich braków i pragnących się rozwijać. Podstawową platformą rozwoju indywidualnego mężczyzn jest Bractwo świętego Pawła. Formacja mężczyzn w archidiecezji gdańskiej.

POZNAJ BRACTWO