Jak reagować na dokuczanie?

Jak reagować na dokuczanie?

Dokuczanie ma bardzo duży wpływ na dzieci, które go doświadczają. Długoletnie dokuczanie obniża samoocenę dziecka, utrudnia dzieciom nawiązywanie nowych kontaktów, a w najbardziej drastycznych przypadkach może też wywoływać myśli samobójcze.  

Każdy rodzic chciałby, aby jego dzieci uniknęły dokuczania, ale nie zawsze można to zagwarantować. Dlatego tak ważna jest wiedza jak reagować na dokuczanie. 

Rodzaje dokuczania

Agencja rządu federalnego Stanów Zjednoczonych Centers for Disease Control and Prevention określa dokuczanie, jako wszelkie niechciane agresywne zachowania, które są powtarzane wielokrotnie, bądź istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że będą powtarzane.  
  

CDC wyróżnia także 5 podstawowych rodzajów dokuczania. Są to: 

 1. Dokuczanie fizyczne – bicie, kopanie, popychanie 
 1. Dokuczanie werbalne – wyzwiska i wyśmiewanie 
 1. Dokuczanie środowiskowe – rozsiewanie plotek i wykluczanie z grupy 
 1. Uszkadzanie własności – świadome niszczenie bądź uszkadzanie cudzych przedmiotów 
 1. Cyberprzemoc – agresja na Internecie, głównie social mediach 

Jednocześnie liczne badania pokazują, że chłopcy doświadczają częściej dokuczania na tle fizycznym oraz werbalnym, z kolei dziewczynki częściej bywają wykluczane z grup oraz częściej są tematem plotek (National Center for Education Statistics, 2019). 

Czy dokuczanie to poważny problem?

Na stronie Consilia Centrum Psychoterapii i Szkoleń możemy przeczytać, że  

Długofalowe skutki bycia ofiarą przemocy to obniżona samoocena i zaniżone poczucie własnej wartości. Dzieci doświadczające przemocy mają problemy społeczne takie jak trudności w nawiązywaniu kontaktów, skłonność do izolacji oraz częste myśli samobójcze.  

Nie tylko skutki dokuczania są bardzo poważne, ponieważ poważna jest również ich skala. Raport UNICEF z 2018 roku informował, że połowa dzieci w wieku 13-15 lat doświadczyła w swoim życiu przemocy ze strony rówieśników na terenie placówki edukacyjnej. Pokazuje to zatrważającą liczbę 150 milionów młodych ludzi, którzy doświadczyli dokuczania w szkole. Z kolei na polskim podwórku badania edukacyjne z 2015 roku przeprowadzone na zlecenie Cartoon Network przedstawiły informacje o 60% dzieci, które doświadczył dokuczania w szkole. 

Dokuczanie – co zrobić?

Skoro wiemy, że dokuczanie może wywołać bardzo poważne skutki u młodych ludzi, a także że występuje ono na ogromną skalę warto się co może w takiej sytuacji zrobić rodzic.  

Psycholog Marta Żysko-Pałuba mówi o tym, że dokuczaniu warto przeciwdziałać. Jak? Budując u dzieci pewność siebie. Bardzo ważne jest, aby dziecko już przed kontaktem z rówieśnikami w szkole zdawało sobie sprawę z własnej wartości. Jednocześnie istotne jest umożliwienie dzieciom funkcjonowania w rożnych środowiskach (np. Szkoła, drużyna sportowa, podwórko), dzięki czemu dziecko nie odnajdujące się w jednej grupie, będzie miało szansę na nawiązanie relacji w innym towarzystwie. 

Z kolei psycholog Małgorzata Ohme, będąca ambasadorem kampanii “Bądź kumplem, nie dokuczaj!” wymienia kilka porad dla rodzica w sytuacji, gdy nasze dziecko jest ofiarą dokuczania: 

 • Trzeba się dowiedzieć, dlaczego ktoś dokucza naszemu dziecku. Psycholog zaznacza, że znalezienie powodu, który może leżeć w zachowaniu naszego dziecka nie usprawiedliwia działań oprawcy. Jednak, jeśli zachowanie naszego dziecka przykładowo prowokuje dokuczanie, należy dowiedzieć się o tym jak najszybciej i postarać się wyeliminować to zachowanie. 
 • Jak dowiedzieć się, że dziecku ktoś dokucza? Aby odpowiednio zareagować na dokuczanie trzeba mieć na ten temat wiedzę. Dzieci w połowie przypadków nie informują jednak rodziców o dokuczaniu. W jaki sposób więc poznać, że coś jest nie tak? Małgorzata Ohme wymienia kilka zachowań, które mogą być następstwem dokuczania: 
 1. Rosnąca niechęć wobec pójścia do szkoły 
 1. Reakcje organizmu na pójście do szkoły, takie jak bóle brzucha, bóle głowy czy wymioty
 1. Zmiana zachowania, izolowanie się dziecka, niechęć do spotykania się ze znajomymi. 
 • Wreszcie, jeśli dowiemy się o dokuczaniu powinniśmy porozmawiać z nauczycielami i psychologiem szkolnym. Często szkoła ma gotowe rozwiązania służące wyeliminowaniu takich problemów. Być może potrzebne będzie zorganizowanie mediacji między uczniami, bądź nawet warsztatów klasowych. Nauczyciel może też zdecydować o poinformowaniu rodziców oprawców, którzy w następstwie mogą porozmawiać ze swoimi dziećmi o ich zachowaniu.  

Dokuczanie jest często największym dramatem w codzienności młodego człowieka. Dlatego każdy rodzic powinien trzymać rękę na pulsie. Interesowanie się dziećmi, budowanie u nich poczucia wartości, szczera rozmowa o odczuciach, problemach i angażowanie się w życie szkolne dziecka, może pomóc uchronić dziecko przed samym dokuczaniem, albo jego negatywnymi skutkami. 

Zapraszamy na:

Facebooka

Instagrama

-Stronę Wpływ Ojca !

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.