Czy mamy do czynienia z kryzysem ojcostwa?

Czy mamy do czynienia z kryzysem ojcostwa?

Zmiany kulturowe i społeczne, których początki sięgają początku XX wieku wpływają na niemal wszystkie relacje międzyludzkie zachodzące w społeczeństwie. Relacje rodzinne nie pozostają wyjątkiem. Tradycyjny model rodziny ulega zatarciu, możemy zaobserwować postępujące zmiany w funkcjonowaniu wspólnoty rodzinnej. Czy jednak wszyscy członkowie rodziny się w tej zmianie odnajdują? 

Początek końca tradycyjnej roli ojca 

W przeszłości rodzina funkcjonowała w patriarchalnej strukturze. Władza spoczywała w rękach mężczyzny, który pracował na jej utrzymanie i był jej społecznym przedstawicielem. Rola kobiety z kolei ograniczała się do wychowywania dzieci i zajmowania się domem. W związku z emancypacją kobiet, rola kobiet w społeczeństwie, a także w rodzinie uległa ewolucji. Poprzez zwiększoną aktywność zawodową obowiązki kobiety w stosunku do dzieci, męża, domu zostały naturalnie ograniczone. Dla prawidłowego funkcjonowania rodziny niektóre obowiązki matek musiał przejąć ojciec. Jego rola, do tej pory, bardzo konkretna została zmodyfikowana. Ojciec, będący żywicielem rodziny, moralnym sędzią dla swoich dzieci po raz pierwszy otrzymał nową rolę – aktywnego opiekuna, który wraz z matką wychowuje dziecko.

Podczas, gdy zmiana roli kobiet w rodzinie, była bezpośrednim i oczywistym skutkiem działań ruchu feministycznego, zmiana roli ojca była skutkiem pośrednim. Przez długi czas nowa funkcja mężczyzny była pomijana. Wielu z ojców nie potrafiło się odnaleźć w nowej rzeczywistości, znając jedynie przeszłe tradycyjne, rodzinne reguły.  

Nasuwa się pytanie, czy w obliczu ciągle postępujących zmian roli ojca mamy do czynienia z pewnego rodzaju załamaniem roli ojca, czy jest to może jeden z etapów pozytywnego progresu ojcostwa? 

Kryzys ojcostwa, czy zmiana na lepsze? 

Rewolucja funkcji kobiet w społeczeństwie sprawiła, że zaczęły one przejmować tradycyjnie męskie role nie tylko na rynku pracy, lecz również w rodzinach. Ograniczana w ten sposób rola ojca może stać się pozbawiona konkretów, nijaka. Wielu mężczyzn po tym, jak tradycyjne postrzeganie ojcostwa ulega zatarciu ma problem ze zdefiniowaniem swojej roli we wspólnocie rodzinnej. Taki ojciec może mieć problem z nawiązaniem odpowiedniej relacji z dziećmi i stać się dla nich nieobecny. 

Z drugiej strony ojciec w swojej tradycyjnej funkcji również był postacią odległą dla dzieci. W zmienionej roli od ojca oczekuje się angażowania w wychowanie i budowania relacji z dziećmi w stopniu podobnym, do tego jak robi to matka. Jest to wynik partnerskich stosunków między kobietą, a mężczyzną. Ojciec świadomy i aktywny w wychowaniu dziecka ma na niego większy wpływ.  

Nie da się ukryć, że zmiana modelu ojcostwa może w przyszłości wpłynąć pozytywnie na relacje rodzinne oraz na same dzieci. Jednak w perspektywie oddziaływania zmian społecznych, na znaczenie ojcostwa w rodzinie, wielu mężczyzn ma uzasadniony powód do uczucia zagubienia. Dlatego ważnym jest, aby przy nieodwracalnych zmianach w funkcjonowaniu rodzin, nie zapominać o ojcu i jego roli w nowej rodzinie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.