Skutki braku ojca

Skutki braku ojca

Wraz z przemianami kulturowymi w naszym społeczeństwie tradycyjne role płciowe ulegają zatarciu. W tym wszystkim zmieniają się również role matki i ojca w aspekcie wychowywania dzieci. Wielu mężczyzn nie potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości, a w konsekwencji przyjmuje postawę bierną wobec wychowywania dzieci. Wartość roli ojca wydaje się być niedoceniana. Badania jednak pokazują, jak ważna jest relacja z ojcem dla właściwego kształtowania dzieci. 

Wpływ ojca

Ojciec jest dla dziecka pierwszą poznaną obcą osobą, z którą nawiązuje relację i dlatego ma ogromny wpływ na to w jaki sposób dziecko przystosuje się do funkcjonowania w społeczności poza rodziną. W związku z tym, że szczególnie w pierwszych latach życia dziecka, zajmują się nim głównie matki, ojciec nierzadko przyjmuje „rolę rodzica do zabawy”. Zdaniem Zofii Dąbrowskiej jest to bardzo pożyteczne zjawisko, twierdzi ona, że:

„[…] takie satysfakcjonujące kontakty z ojcem służą kształtowaniu otwartej postawy wobec ludzi, sprzyjają ogólnemu rozwojowi młodego człowieka, wyzwalają w nim aktywność i radość życia”

Ponadto badania sugerują, że to ojcowie mają największy wpływ na edukacyjne rezultaty dzieci. To oni częściej pomagają w lekcjach i to oni są bardziej wymagający od matek.  

Skutki braku ojca dla córki i syna

Dzięki relacji z ojcem dziewczynki uczą się w jaki sposób powinny kształtować swoje przyszłe kontakty z płcią przeciwną. Brak ojca może wywołać problemy z samoakceptacją i wiarą w to, że „jest się wartą kochania”. Dziewczynki mogą w przyszłości popadać w toksyczne związki i uzależniać się od partnera w procesie poszukiwania akceptacji, uczucia i zainteresowania. 

Chłopcy, podobnie jak dziewczynki, obserwując ojca uczą się relacji z drugim człowiekiem. Czerpią wzorce z zachowań ojca, gdyż jest to pierwszy mężczyzna jakiego poznają. Na podstawie relacji ojca w stosunku do matki uczą się zachowań w kontaktach z kobietami. Brak ojca w procesie wychowania syna skutkuje poszukiwaniem wzorca mężczyzny poza domem, co często skutkuje wypaczonymi przykładami męskości. Ponadto wśród chłopców wychowujących się bez ojca możemy również zaobserwować nadmierną skłonność do przemocy fizycznej. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.