Wpływ relacji z rodzicami na zachowania ryzykowne u młodzieży

Wpływ relacji z rodzicami na zachowania ryzykowne u młodzieży

Powszechnie wiadomo, że środowisko, w którym przebywamy i w którym się kształtujemy ma wpływ na nasze zachowania, poglądy czy dążenia. Nie powinno więc dziwić, że badania wymieniają relacje rodzinne, jako jeden z najważniejszych czynników wpływających na zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży. Z kolei poważne zaburzenia w funkcjonowaniu nierzadko skutkują zachowaniami ryzykownymi.

Czym są zachowania ryzykowne?

Dr Charles E.Irwin określił zachowania ryzykowne jako zachowania podjęte zgodnie z własną wolą, których skutki są niepewne do przewidzenia, lecz z możliwością negatywnego wpływu na zdrowie. Spośród najbardziej poważnych zachowań ryzykownych możemy wyróżnić: palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, używanie narkotyków, zachowania samobójcze, ciąże nieletnich, przestępczość oraz przemoc. 

Wpływ rodziny na zachowania ryzykowne

Jak zostało nadmienione na początku artykułu, relacje rodzinne mają bardzo duży wpływ na ukształtowanie przyszłych zachowań dzieci. Niebezpieczeństwo zachowań ryzykownych rośnie, gdy w rodzinie występują czynniki patologiczne takie jak nadużywanie alkoholu, czy przemoc. Jednak także okoliczności związane z biedą, wykluczeniem społecznym rodziny, czy migracją zarobkową rodziców wpływają na większą możliwość wystąpienia takich zachowań.  

Jak wychowywać dziecko?

W celu minimalizacji ryzyka niebezpiecznych zachowań u dzieci bardzo ważnym jest by zbudować z dzieckiem relację opartą na komunikacji. Powinna się ona charakteryzować rozmową, wsparciem, motywacją i wysłuchaniem. Pomoże to utrzymać z dzieckiem pozytywną więź emocjonalną. Ważnym elementem wychowywania jest także monitorowanie dzieci. Aktywne zainteresowanie ich codziennością dostarcza rodzicom informacji o życiu dziecka, z kolei dzieciom zapewnia poczucie opieki i uwagi. Warto także zwrócić uwagę, że różnego rodzaju zaniedbania wychowawcze, brak czasu dla dzieci, nadmierna surowość, bądź pobłażliwość sprzyjają rozpoczęciu zachowań ryzykownych. 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.